Μελέτες - 11 έως 20 από 216

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Αιματολογία
EXJADE
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
"Μη Παρεμβατική Ανοιχτή Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση της Υπερφόρτωσης Σιδήρου στο Ηπαρ εκτιμώμενη με MRI T2* σε ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού/ενδιάμεσου - 1Κινδύνου που Λαμβάνουν Δεφερασιρόξη"
PROMITHEAS
εμφάνιση
Αιματολογία
EXJADE
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
" Πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δεφερασιρόξης στην ποιότητα ζωής ασθενών με β-μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και με υπερφόρτωση σιδήρου λόγω μεταγγίσεων "
CONVENIENCE
εμφάνιση
Αιματολογία
JAKAVI(RUXOLITINIB)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas, Oncology
Μελέτη παρατήρησης της επίδρασης στην ποιότητα ζωής, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρουξολιτινίμπης σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή μυελοΐνωση μετά από αληθή πολυκυτταραιμία ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση
ESCAPE
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
IFAISTOS: ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Πολυκεντρική, μη παρεμβατική, προοπτική, κλινική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγΗση της αποτελεσματικότητας της Φαρμακευτικής θερΑπείας υποκατάστασης με πρωτεϊνοηλεκτρΙκό Σίδηρο όσον αφορά στη βελτίωση των συμπΤωμάτων κΟπωσης σε ασθενείς με Σιδηροπενία ή σιδηροπενική αναιμία.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ/IFAISTOS
εμφάνιση
Αιματολογία
DARZALEX (daratumumab)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Μια πολυκεντρική, προοπτική/αναδρομική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για τη διερεύνηση της χρήσης των συνδυασμών που περιέχουν δαρατουμουμάμπη (DRd ή DVd) στην κλινική πράξη στην Ελλάδα
DARLINE
εμφάνιση
Αιματολογία
pomalidomide
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Genesis Pharma
A Retrospective Chart Review and a Prospective Study of the POmalidomide plus LoW Dose Dexamethasone Efficacy in Relapsed/ ReFractory Multiple Myeloma Patients Under Real-Life conditions, The ‘POWERFUL’ Study
POWERFUL
εμφάνιση
Αιματολογία
Azacitidine
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A Retrospective, Non-Interventional Survey Study of the Treatment with Azacitidine in Patients with Intermediate-2 and High Risk (according to the International Prognostic Scoring System - IPSS) Myelodysplastic Syndromes
RETRO-AZA-MDS-001
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A RETROspective Chart Review Study of the Outcomes of Second Line Therapy with LEnAlidomide/DExamethasone in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma and the Treatment Patterns following progressive disease in Greece in Greece
The LEGEND Study
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
Νexavar
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Έκβαση ασθενών με ΗΚΚ που αντιμετωπίζονται με TACE, ακολουθούμενου ή όχι από σοραφενίμπη και η επίπτωση της επιλογής του χρονικού σημείου έναρξης της σοραφενίμπης .
OPTIMIS
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
STIVARGA®, ρεγοραφενίμπη
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
REFINE: Μελέτη παρατήρησης της ρεγοραφενίμπης στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
REFINE
εμφάνιση