Μελέτες - 11 έως 20 από 222

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Αιματολογία
EXJADE
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
"Μη Παρεμβατική Ανοιχτή Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση της Υπερφόρτωσης Σιδήρου στο Ηπαρ εκτιμώμενη με MRI T2* σε ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού/ενδιάμεσου - 1Κινδύνου που Λαμβάνουν Δεφερασιρόξη"
PROMITHEAS
εμφάνιση
Αιματολογία
EXJADE
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
" Πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δεφερασιρόξης στην ποιότητα ζωής ασθενών με β-μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και με υπερφόρτωση σιδήρου λόγω μεταγγίσεων "
CONVENIENCE
εμφάνιση
Αιματολογία
JAKAVI(RUXOLITINIB)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas, Oncology
Μελέτη παρατήρησης της επίδρασης στην ποιότητα ζωής, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρουξολιτινίμπης σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή μυελοΐνωση μετά από αληθή πολυκυτταραιμία ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση
ESCAPE
εμφάνιση
Αιματολογία
Gazyvaro
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Roche Hellas
A MULTICENTER, SINGLE ARM, NONINTERVENTIONAL, OBSERVATIONAL STUDY OF OBINUTUZUMAB TO EVALUATE EFFICACY, SAFETY AND COST OF DISEASE MANAGEMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA AND COMORBIDITIES IN GREECE
GAEA
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A Nationwide, Epidemiological, Retrospective Cross-Sectional Study to Capture the Real-World Complication BUrden, Associated Hospital Resource UtiLization, and Disease Management Paradigms and to IdentifY Determinants of Complications in Transfusion-Dependent Beta-ThalaSSEmia AdultS in Greece. The “ULYSSES” Study
ULYSSES
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A RETROspective Chart Review Study of the Outcomes of Second Line Therapy with LEnAlidomide/DExamethasone in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma and the Treatment Patterns following progressive disease in Greece in Greece
The LEGEND Study
εμφάνιση
Αιματολογία
pomalidomide
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Genesis Pharma
A Retrospective Chart Review and a Prospective Study of the POmalidomide plus LoW Dose Dexamethasone Efficacy in Relapsed/ ReFractory Multiple Myeloma Patients Under Real-Life conditions, The ‘POWERFUL’ Study
POWERFUL
εμφάνιση
Αιματολογία
Azacitidine
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A Retrospective, Non-Interventional Survey Study of the Treatment with Azacitidine in Patients with Intermediate-2 and High Risk (according to the International Prognostic Scoring System - IPSS) Myelodysplastic Syndromes
RETRO-AZA-MDS-001
εμφάνιση
Αιματολογία
azefaef
Μελέτη PASS
GE Healthcare AE
faezf
azfe
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
Vargatef®
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Μη παρεμβατική μελέτη βιοδεικτών σε ασθενείς με Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) με ιστολογία αδενοκαρκινώματος κατάλληλων για θεραπεία με Vargatef® σύμφωνα με την εγκεκριμένη επισήμανση.
LUME BioNIS
εμφάνιση