Μελέτες - 211 έως 211 από 211

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Ψυχιατρική
Xeplion (Paliperidone Palmitate)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
A non-interventional, multicenter, retrospective, chart review study of the first schizophrenia patients already treated with Xeplion from initial launch in Greece
XEUS
εμφάνιση