Μελέτες - 211 έως 216 από 216

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
The REal life COPD patient in Greece. Categorization of COPD patients according to GOLD 2017 guidelines.
ReLiCO
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
Bretaris Genuair
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
MENARINI HELLAS A.E.
Ερευνητική μελέτη παρατήρησης ακλιδινίου (ON AIR)
ON AIR
εμφάνιση
Άλλη
 
Φαρμακοοικονομική μελέτη
Pfizer Hellas
Εκτίμηση του κόστους της περίθαλψης της διηθητικής καντιντίασης στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στην Ελλάδα.
HELICAS
εμφάνιση
Άλλη
Cerdelga
Μελέτη PASS
Sanofi
Προοπτικό, πολυκεντρικό μετεγκριτικό υπο-μητρωο παρατήρησης της ασφάλειας για τον καθορισμό του μακροχρόνιου προφίλ ασφαλείας της εμπορικής χρήσης της ελιγλουστάτης (Cerdelga) σε ενήλικες ασθενείς με νόσο Gaucher
ELISAFE
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
H χρήση της Μποσεπρεβίρης επί προσθήκης στην κλασσική αγωγή με Πεγκυλιωμένη Ιντερφερόνη άλφα και Ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με προηγούμενη εμπειρία σε θεραπεία για Χρόνια Ηπατίτιδας C γονότυπου 1 στην Ελληνική καθημερινή κλινική πρακτική.
MK3034-114
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Pompe
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Pompe
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Gaucher
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Gaucher
εμφάνιση
Άλλη
REZOLSTA / SYMTUZA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Ελληνική μελέτη παρατήρησης για τις εκβάσεις ψυχικής υγείας και τη νευρογνωστική λειτουργία σε ασθενείς με τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας οι οποίοι λαμβάνουν δαρουναβίρη/κομπισιστάτη ως συνδυασμό καθορισμένων δόσεων ή αγωγή ενός δισκίου για θεραπεία πρώτης γραμμής.
GUIDE
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Zypadhera
Μελέτη PASS
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Σύνδρομο Μετά την Ένεση σε Ασθενείς με Σχιζοφρένεια που Λαμβάνουν Ένεση Ολανζαπίνης Μακράς Δράσης
Μελέτη Παρατήρησης F1D-MC-B034 (B034)
εμφάνιση
Ψυχιατρική
VILLAMOS
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
H ολανζαπίνη στην καθιερωμένη κλινική πρακτική. 6-μηνη παρακολούθηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.
VIOLET
εμφάνιση